Thi công panel và cửa công trình Kyungshin

Công trình: KYUNGSHIN
Vị trí: Long Hồ, Vĩnh Long
Hạng mục: Panel và Cửa
Tiến độ: Đang thi công

Luôn đảm bảo chất lượng và an toàn nơi thi công. Công trình thi công vào mùa mưa nên các đội thi công tại công trường luôn phải linh hoạt trong vận chuyển, bảo quản vật tư và thi công.
Những hình ảnh thi công đều do các đội thi công chụp tại công trường gửi về, hình ảnh luôn được cập nhật suốt toàn bộ quá trình thi công đến khi hoàn thành công trình.

Tập kết vật tư:

Thi công panel mái:

Thi công vách:

 

2 thoughts on “Thi công panel và cửa công trình Kyungshin

    • panelmtgvn says:

      Kỹ thuật MTG chúng tôi báo là chưa nhận được thông báo sự cố từ phía công ty. Anh/ chị vui lòng thông báo lên cấp trên liên hệ với chúng tôi khảo sát khắc phục sự cố.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button090 262 4126