Thi công cửa và panel công trình New Kiswire

Công trình: NEW KISWIRE
Vị trí: Bàu Bàng, Bình Dương
Hạng mục: Panel và Cửa
Tiến độ: Đang thi công

Luôn đảm bảo chất lượng và an toàn nơi thi công.
Những hình ảnh thi công đều do các đội thi công chụp tại công trường gửi về, hình ảnh luôn được cập nhật suốt toàn bộ quá trình thi công đến khi hoàn thành công trình.

Đội thi công tại công trình New Kiswire

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button090 262 4126