Thi công panel công trình GS

Công trình: GS
Vị trí: Nhơn Trạch, Đồng Nai
Hạng mục: Panel

Luôn đảm bảo chất lượng và an toàn nơi thi công.
Những hình ảnh thi công đều do các đội thi công chụp tại công trường gửi về, hình ảnh luôn được cập nhật suốt toàn bộ quá trình thi công đến khi hoàn thành công trình.

Đội thi công công trình GS

Tập kết vật tư:

Thi công panel:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button090 262 4126