Thi công panel và cửa công trình Kyungshin

Công trình: KYUNGSHIN
Vị trí: Long Hồ, Vĩnh Long
Hạng mục: Panel và Cửa
Tiến độ: Đang thi công

Luôn đảm bảo chất lượng và an toàn nơi thi công. Công trình thi công vào mùa mưa nên các đội thi công tại công trường luôn phải linh hoạt trong vận chuyển, bảo quản vật tư và thi công.
Những hình ảnh thi công đều do các đội thi công chụp tại công trường gửi về, hình ảnh luôn được cập nhật suốt toàn bộ quá trình thi công đến khi hoàn thành công trình.

Tập kết vật tư:

Thi công panel mái:

Thi công vách:

 

답글 남기기

이메일 주소를 발행하지 않을 것입니다. 필수 항목은 *(으)로 표시합니다

090 262 4126