Thi công panel và cửa công trình Shinyang

Công trình: SHINYANG
Vị trí: KCN Đại An, Hải Dương
Hạng mục: Panel và Cửa
Tiến độ: Đang thi công

Luôn đảm bảo chất lượng và an toàn nơi thi công.
Những hình ảnh thi công đều do các đội thi công chụp tại công trường gửi về, hình ảnh luôn được cập nhật suốt toàn bộ quá trình thi công đến khi hoàn thành công trình.

Tập kết vật tư:

Thi công panel mái:

Thi công panel vách:

Thi công cửa:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button090 262 4126