Thi công panel, cửa, nhôm composite công trình Gapo Vina

Công trinh: GAPO VINA
Vị trí: Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu
Hạng mục: Panel, cửa và nhôm composite
Tiến độ: Đang thi công

Luôn đảm bảo chất lượng và an toàn nơi thi công.
Những hình ảnh thi công đều do các đội thi công chụp tại công trường gửi về, hình ảnh luôn được cập nhật suốt toàn bộ quá trình thi công đến khi hoàn thành công trình.

Đội thi công tại công trình Gapo

Tập kết vật tư:

Thi công panel mái:

Thi công panel vách:

Thi công cửa:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button090 262 4126