Thi công cửa công trình AK Vina

Công trình: AK VINA
Vị trí: KCN Gò Dầu, Long Thành, Đồng Nai
Hạng mục: Cửa

Luôn đảm bảo chất lượng và an toàn nơi thi công. Những hình ảnh thi công đều do các đội thi công chụp tại công trường gửi về, hình ảnh luôn được cập nhật suốt toàn bộ quá trình thi công đến khi hoàn thành công trình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button090 262 4126