Thi công cửa và tấm Alu công trình APF

Công trình: APF GARAM
Vị trí: Long Thành, Đồng Nai
Hạng mục: Cửa và tấm Alu

Luôn đảm bảo chất lượng và an toàn nơi thi công.
Những hình ảnh thi công đều do các đội thi công chụp tại công trường gửi về, hình ảnh luôn được cập nhật suốt toàn bộ quá trình thi công đến khi hoàn thành công trình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button090 262 4126