Thi công cửa và mặt dựng công trình Mobase

Công trình: MOBASE
Vị trí: Yên Phong, Bắc Ninh
Hạng mục: Thi công cửa và mặt dựng

Luôn đảm bảo chất lượng và an toàn nơi thi công. Những hình ảnh thi công đều do các đội thi công chụp tại công trường gửi về, hình ảnh luôn được cập nhật suốt toàn bộ quá trình thi công đến khi hoàn thành công trình.

Đội thi công tại công trình
Đội thi công tại công trình

 

Tập kết vật tư:

Thi công cửa:

Thi công mặt dựng:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button090 262 4126