Thi công cửa và tấm Alu công trình APF

Công trình: APF GARAM
Vị trí: Long Thành, Đồng Nai
Hạng mục: Cửa và tấm Alu

Luôn đảm bảo chất lượng và an toàn nơi thi công.
Những hình ảnh thi công đều do các đội thi công chụp tại công trường gửi về, hình ảnh luôn được cập nhật suốt toàn bộ quá trình thi công đến khi hoàn thành công trình.

답글 남기기

이메일 주소를 발행하지 않을 것입니다. 필수 항목은 *(으)로 표시합니다

090 262 4126