Thi công cửa và panel công trình Hyundai

Công trình: HYUNDAI
Vị trí: Long Sơn, Vũng Tàu
Hạng mục: Cửa và Panel

Luôn đảm bảo chất lượng và an toàn nơi thi công.
Những hình ảnh thi công đều do các đội thi công chụp tại công trường gửi về, hình ảnh luôn được cập nhật suốt toàn bộ quá trình thi công đến khi hoàn thành công trình.

Đội thi công tại công trình

Tập kết vật tư:

Thi công panel:

Thi công cửa:

답글 남기기

이메일 주소를 발행하지 않을 것입니다. 필수 항목은 *(으)로 표시합니다

090 262 4126